Betingelser og vilkår

BOOKING/RESERVATION – ERHVERV/BUSINESS & PRIVATE:

BOOKING/RESERVATION – ERHVERV/BUSINESS & PRIVATE:

Depositum på Kr.1.750,- er nødvendig for bookning af en fotosession. Alle fotosessioner er som udgangspunkt i studie (fotografering hjemme hos klienten kan også tilvælges) – Ved aftale om samarbejde, frasiges depositum med mindre en anden aftale forligger
.

Hvis der er et brud på de generelle forretningsbetingelser fra kundens side, refunderes depositummet ikke.

BETINGELSER FOR AFBUD :

Afbud skal ske inden 48 timer før aftalte tidspunkt. 
Ved afbud senere end 48 timer og ved udeblivelse af afbud, mistes indbetalt depositum.

DEPOSITUM : 

Depositum på Kr.1.750,-  indbetales til nedenstående konto-nummer ved aftalens indgåelse – MobilePay kan også benyttes på Tlf nr: 50185358 – påfør venligst “foto” og dit navn, i meddelelses-felt !

– DATO FOR FOTOSESSION, ER IKKE FASTBOOKET FØR DEPOSITUM ER REGISTRERET SOM MODTAGET ! –

BILLEDER

Må kun anvendes til det aftalte formål. Billedmaterialet må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc.  Det må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages til trediepart uden skriftlig tilladelse fra HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret. dvs. ophavsretten tilhører alene HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY, køber får en brugsret over billederne.

BRUGSRETTEN:

Forhandles individuelt og er først endelig, når betalingen af tilsendt faktura har fundet sted.

KØBER:

Påtager sig det fulde ansvar for misvisende og krænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.
Ved al kommerciel brug af et billede, påhviler det køber(Kunden) at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbildede personer, med mindre andet er aftalt forud med evt. modeller.Ved brud på på aftalt brugsret eller ophavsret, påregnes et tillægshonorar på 100% af Fakturaens pålydende og tillægges omkostninger ved et evt. retsligt efterspil heraf.

BRUG/PUBLIKATION:

Når leverede fotos har været brugt/offentligtgjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY.
Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres
FOTO/HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY

LEVERING: 

De redigerede/billedbehandlede billeder, bliver leveret via et link fra “WeTransfer.com”. De vil blive leveret max. 7 hverdage efter bestillers tilbagemelding, alt afhængig af opgavens størrelse. Leveringstid af Bryllupsbilleder er op til 31 hverdage (4 uger)

TIMEPRISER ex.moms :

Alle timepriser udregnes minimum pr. påbegyndt time.

Fotograferingstime:                                 Kr. 1000,-/pr.time

Dybere billedbehandling/Retouch:       Kr. 500,-/pr.time

PRIS FOTOSESSIONER :

Alle priser er beregnet ud fra den tid som afsættes, forberedelsen, opsætning, selve fotosessionen, udvælgelse, antallet af billeder og den inkluderede standard redigering/billedbehandling, samt det endelige produkt som leveres og brugen af billedet ved kommercielt brug 

TRANSPORT & TILLÆG TIL PRIS / ex.moms:

Alle rejseudgifter er baseret på afstanden mellem begivenheden og fotografens adresse.

 • Transport udenfor Aalborg debiteres Kr. 300,- pr.første 50 Km. Herefter Kr. 4,-/pr.km.
 • Sjælland og øerne tilkommer til enhver tid gældende takst.
 • Fotografering efter kl.18, debiteres i tillæg til den aftalte pris  –  kr. 1000,-/pr.påbegyndt time
 • Alt arbejde derudover tillægges 150 % af pålydende.

PRISTILBUD / RABATTER / KAMPAGNER : 

Ved tilvalg af retouch og/eller dybere billedbehandling tillægges dette hertil og pristilbud/rabatter/kampagner er ligeledes ugyldigt ved forsinkelser som ikke skyldes fotografen, og ved ændring af opgave i forhold til den oprindelige aftale, med mindre anden skriftlig aftale herom forligger.

BETALING 

– BUSINESS/ERHVERV – 

– Vejl. FAKTURA BETALINGS BETINGELSER – 8 DAGE NETTO KONTANT :

Bank Info: Al – Bank – Reg: 5344  Kontonr: 0000245817

Ved senere betaling beregnes 2% i rente pr.påbegyndt måned i henhold til rentelovens regler, hertil kommer engangs kompensationsgebyr på kr.310,-  og rykkergebyr på Kr.100,-/pr.rykkerskrivelse

– PRIVATE –

– RESTERENDE BELØB betales fuldt ud, på dagen inden fotosessionens start, enten Kontant, via MobilePay – Tlf : 50185358 eller via bank overførsel. 

AL – Bank: reg.nr. 5344 konto.nr. 0000245817

MANGLENDE BETALING:

I tilfælde af, at kunde undlader at overføre betaling som anført mistes indbetalt depositum og yderligere forbeholder fotografen sig retten til, at annullere fotosessionen uden yderligere forpligtelse.

BETINGELSER FOR AFBUD :

Afbud skal ske inden 48 timer før aftalte tidspunkt. 
Ved afbud senere end 48 timer og ved udeblivelse af afbud, mistes indbetalt depositum.

Som et eksempel på HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY´s bestilte opgaver, kan billederne blive vist på dennes website(www.henrikwagnerg.dk), i brochurer/ kataloger/, på visitkort m.m. – Såfremt kunden ikke ønsker dennes billeder vist, skal der foreligge særskilt skriftlig aftale herom.
HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY´s skøn lægges til grund, skulle der opstå tvivl om detaljer under optagelse når opgavegiver ikke er tilstede.

FORSIKRING: 

Genstande til fotografering, som ikke er fotografens ejendom, er 100% opgavegivers(Kundes) ansvar, da dette ikke er en del af dennes forsikring.

REPRÆSENTANT: 

Den repræsentant som er tilstede på vegne af opgavegiver, anses som bemyndiget person. 

Denne aftale gælder ikke for modeller der benyttes. 

Et ikke refunderbare depositum på 50% af beløbet af en valgt fotografering er nødvendig for bookning af en fotosession. Alle fotosessioner er som udgangspunkt i studie (fotografering hjemme hos klienten kan også tilvælges) – Ved aftale om samarbejde, frasiges depositum med mindre en anden aftale forligger
.

Hvis der er et brud på de generelle forretnings betingelser fra kundens side, refunderes depositummet ikke.

DEPOSITUM : 

Depositum er beløbet der betales ved booking via hjemmesiden.
Depositum bliver refunderet ved annullering op til en måned før dato for fotografering, minus administrative gebyrer på op til 30DKK.
Ved sygmelding eller lignende vil der kunne aftales særskildt aftale.

Depositumet ikke bestilt via hjemmesiden er på 50% af valgt foto sessions pris, indbetales til nedenstående konto-nummer ved aftalens indgåelse – Bestilt fotosession er først gældende når depositum er registreret som modtaget. Dette modregnes den totale pris ved endelig betaling. – MobilePay kan også benyttes på Tlf nr: 50185358 – påfør venligst “foto” og dit navn, i meddelelses- felt.

– DATO FOR FOTOSESSION, ER IKKE FASTBOOKET FØR DEPOSITUM ER REGISTRERET SOM MODTAGET ! – 

TIMEPRISER ex.moms :

Alle timepriser udregnes minimum pr. påbegyndt time.

Dybere billedbehandling/Retouch:     Kr. 600,-/pr.time
Fotograferingstime:                                 Kr. 1000,-/pr.time
Konsulenttime:                                          Kr. 400,-/pr.time
Forberedelsestime:                                  Kr. 250,-/pr.time

PRIS FOTOSESSIONER :

Prisen er beregnet udfra forberedelse, opsætning, selve fotosessionen, udvælgelse, antallet af billeder og den inkl. standard redigering/billedbehandling samt levering.

PRISTILBUD / RABATTER / KAMPAGNER : 

Ved tilvalg af retouch og/eller dybere billedbehandling tillægges dette hertil og pristilbud/rabatter/kampagner er ligeledes ugyldigt ved forsinkelser som ikke skyldes fotografen, og ved ændring af opgave i forhold til den oprindelige aftale, med mindre anden skriftlig aftale herom forligger.

TILLÆG TIL PRIS / ex.moms:

Alle rejseudgifter er baseret på afstanden mellem begivenheden og fotografens adresse.

 • Transport udenfor Aalborg kommunes postnummer 9000-9220 debiteres Kr. 300,- pr.første 50 Km. Herefter Kr. 4,-/pr.km.
 • Sjælland og øerne tilkommer til enhver tid gældende takst.
 • Weekend fotografering (Lørdag-Søndag) debiteres i tillæg til pris  –  kr. 1000,-
 • Aftenen fotografering (mellem kl.17-00) debiteres i tillæg til den aftalte pris pr.påbegyndt time  –  kr. 1000,-
 • Fotografering efter kl.00 og frem til kl.09 debiteres pr.påbegyndt time  –  kr. 1280,-
 • Alt arbejde derudover tillægges 150 % af pålydende.

BETALING :

BUSINESS/ERHVERV : 

– Vejl. FAKTURA BETALINGS BETINGELSER – 8 DAGE NETTO KONTANT :

Bank Info: Al – Bank – Reg: 5344  Kontonr: 0000245817

Ved senere betaling beregnes 2% i rente pr.påbegyndt måned i henhold til rentelovens regler, hertil kommer engangs kompensationsgebyr påkr.310,-  og rykkergebyr på Kr.100,-/pr.rykkerskrivelse

PRIVATE :

– RESTERENDE BELØB betales fuldt ud, på dagen inden fotosessionens start, enten Kontant, via MobilePay – Tlf : 50185358 eller via bank overførsel. 

AL – Bank: reg.nr. 5344 konto.nr. 0000245817

MANGLENDE BETALING:

I tilfælde af, at kunde undlader at overføre betaling som anført mistes indbetalt depositum og yderligere forbeholder fotografen sig retten til, at annullere fotosessionen uden yderligere forpligtelse.

BILLEDER

Må kun anvendes til det aftalte formål. Billedmaterialet må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc.  Det må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages til trediepart uden skriftlig tilladelse fra HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY

Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret. dvs. ophavsretten tilhører alene HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY, køber får en brugsret over billederne.

BRUGSRETTEN:

Forhandles individuelt og er først endelig, når betalingen af tilsendt faktura har fundet sted.

PRIS:

Prisen er beregnet ud fra tiden som afsættes, Udstyret som bruges og det endelige produkt der leveres. Samt brugen af billedet ved kommercielt brug 

KØBER:

Påtager sig det fulde ansvar for misvisende og krænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.
Ved al kommerciel brug af et billede, påhviler det køber(Kunden) at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbildede personer, med mindre andet er aftalt forud med evt. modeller.Ved brud på på aftalt brugsret eller ophavsret, påregnes et tillægshonorar på 100% af Fakturaens pålydende og tillægges omkostninger ved et evt. retsligt efterspil heraf.

BRUG/PUBLIKATION:

Når leverede fotos har været brugt/offentligtgjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY.
Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres
FOTO/HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY

LEVERING: 

De redigerede/billedbehandlede billeder, bliver leveret via et link fra “WeTransfer.com”. De vil blive leveret max. 7 hverdage efter bestillers tilbagemelding, alt afhængig af opgavens størrelse. Leveringstid af Bryllupsbilleder er op til 31 hverdage (4 uger)

BETINGELSER FOR AFBUD :

Afbud skal ske inden 48 timer før aftalte tidspunkt. 
Ved afbud senere end 48 timer og ved udeblivelse af afbud, mistes indbetalt depositum.

Som et eksempel på HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY´s bestilte opgaver, kan billederne blive vist på dennes website(www.henrikwagnerg.dk), i brochurer/ kataloger/, på visitkort m.m. – Såfremt kunden ikke ønsker dennes billeder vist, skal der foreligge særskilt skriftlig aftale herom.
HENRIK WAGNER G PHOTOGRAPHY´s skøn lægges til grund, skulle der opstå tvivl om detaljer under optagelse når opgavegiver ikke er tilstede.

FORSIKRING: 

Genstande til fotografering, som ikke er fotografens ejendom, er 100% opgavegivers(Kundes) ansvar, da dette ikke er en del af dennes forsikring.

REPRÆSENTANT: 

Den repræsentant som er tilstede på vegne af opgavegiver, anses som bemyndiget person. 

Denne aftale gælder ikke for modeller der benyttes. 

                                                                    EKSTRA – TILKØB / ex.moms


 • Fotografering på en lokation – ude hos kunden – Tillæg :  Kr. 300,-
 • Hår/Make-up artist  – 1 time,  Fra :   Kr. 640,-
 • Redigering / Retouchering / Billedbehandling : Kr. 600,-/pr.time
 • Ekstra redigeret/billedbehandlet billede fra fotograferingen i farve eller S/H – pr.foto: Kr. 600,-
 • Ekstra redigeret/billedbehandlet billede fra fotograferingen i både farver og S/H : Kr. 950,-
 • Ekstra person på billedet, pr. person :   Kr. 200,-
 • Print af billede fra fotograferingen fra pr.stk : Kr. 320,-/(18x24cm mat papir)
 • Genbestillings/Gensendelses tillæg  –  opstart  : Kr. 160,-
 • Hastetillæg – Levering før den normale 7 hverdages levering. : Kr.950,-
 • Haste levering, gebyr indenfor 24 timer :  + 150%
 • Haste levering, gebyr indenfor 48 timer :  + 100%
 • Fotografering i Weekend – (Engangs tillæg Lørdag: Kr. 1.250,-)  
 • Fotografering Helligdage&Aften-(Engangs Tillæg Søndag og aften,efter kl.17): Kr. 1.000,-

(Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer!)

 – WEBSHOP –

Fragt

Ved bestilling i webshoppen, sendes alle billederne med GLS Erhverv eller GLS pakkeshop. Når din pakke er blevet afsendt modtager du et Track & Trace nummer, så du kan følge med i hvor din pakke befinder sig.

Du kan se her hvor der er en pakkeshop tæt på dig:
 

Fragtpriser er fra Kr. 70,-/ ex.moms.

Emballage

Alle Billeder pakkes i kraftig emballage for at sikre at de ikke bliver beskadiget under forsendelsen. Er din pakke beskadiget, er det vigtigt du nægter modtagelse, hvis du modtager pakken, og tryksagen er ødelagt, skal du selv lave en reklamation hos kuréren, hvis du nægter modtagels får vi den retur og kan tjekke det for dig, og vi kan sende dig noget nyt.

Find min pakke

Du kan spore og finde din pakke her – Hav venligst dit Track & Trace nummer ved hånden.

Efterlysning af pakker

Skal du efterlyse din pakke, gøres dette ved at kontakte GLS her.